Družstvá - štatistika (záverečná)

  DRUŽSTVO 1 2 3 4 5 6 7 Body Por.
1  LAURUS   2/1 0/0 1/2 2/1 2/1 1/2 3/0 0/0 2/0 2/1 3/0 0/0 18 3.
2  LUMIGA 1/2 0/0   1/2 1/2 1/2 1/2 2/1 2/1 1/2 1/2 2/1 0/0 13 5.
3  WILSON 2/1 1/2 2/1 2/1   2/1 2/1 3/0 3/0 1/2 1/2 3/0 0/0 22 2.
4  F4T 1/2 2/1 2/1 2/1 1/2 1/2   2/1 0/0 0/3 0/3 3/0 0/0 14 4.
5  FEŠÁCI 0/3 0/0 1/2 1/2 0/3 0/3 1/2 0/0   1/2 0/3 3/0 0/0 7 6.
6  MEDVEDE 0/2 1/2 2/1 2/1 2/1 2/1 3/0 3/0 2/1 3/0   3/0 3/0 26 1.
7  KA - DRO 0/3 0/0 1/2 0/0 0/3 0/0 0/3 0/0 0/3 0/0 0/3 0/3   1 7.

Semifinále a finále

MEDVEDE (1) 2:1
F4T (4)
 
 
  MEDVEDE (1) 2:0
LAURUS (3)
o 3.miesto WILSON-F4T 2:0
WILSON (2)
LAURUS (3) 0:2
 
 

Konečné poradie: 1. MEDVEDE, 2. LAURUS, 3. WILSON, 4. F4T, 5. LUMIGA, 6. FEŠÁCI, 7. KA - DRO