Prvomájový turnaj 4-hier 2016

Vážení tenisoví priatelia,
dňa 30.4.2016 sme úspešne odštartovali letnú antukovú sezónu v areáli TJ MASA vo Vranove n/T tenisovým turnajom štvorhier.Všetkým zúčastneným ďakujeme a veríme ,že sa stretneme opäť o rok....
 
1.miesto: Straka/Tulach
2.miesto: Marcinov/Ondrovič
3.miesto: Sninský/Schwarzbacher
 

PROPOZÍCIE:

Miesto turnaja:   areál TJ MASA vo Vranove n/T.(PŠH), 

Disciplína:          štvorhra, bez rozdielu veku a pohlavia

Prezentácia:       30.4.2016 od 8.00-8.30 hod./sobota/

Štartovné:          20€ za družstvo, v cene bude zabezpečený pitný a stravný režím

Organizátor:        TJ MASA Vranov a Milan Marcinov 

Nahlasujte sa prosím Milanovi M. /0918 112 417 / alebo Rasťovi T. /0905 401 620/

Nahlásené dvojice: /uzávierka prihlášok 29.4.2016 do 18:00/

1.  Tulach /Straka

2.  Capovčák/Puškár

3.  Sninský+1

4.  Marcinov+1

5.  Kalafa/Drobný

6.  Junker/Trebuňák

7.  Mikloš+1

8.  Džurdženík/Bednár

9 . Haňo/Princ

10.Baran/Jurko

11.Štiblárik/Ducko

12.Radvanský/Vaššo

13.Onderko/Kovalík