Letná Tenliv single 2011

Súťaž prebiehala od mája 2011 do posledných októbrových dní (31.10.2011 zápas Jantek-Bodor)! Nie všetci dohrali, dôvodov odstúpenia bolo viac: zdravotné, rodinné, školopovinné, individuálne... Aj napriek tomu všetkým zúčastnením patrí vďaka za snahu dohrať súťaž, niekedy aj so sebazaprením a možno predpokladaným "neúspechom". Ale je to len šport, no je pre zdravie a potešenie, čomu veríme, že tenis, ako kráľovna športu, prispel!

Záverečné hodnotenie zápasov, kde zo súperov nebol jasný vyzývateľ a neúčastnik, teda príčina neodohratia, bol zápas anulovaný v neprospech oboch (0 bodov).

Do tretice víťazstvo neobhájil J.Baran, ale novým víťazom sa stal suverénnym spôsobom, bez prehry, M.Bujko! Gratulujeme!

Tretie miesto veterána Š.Sabolčáka, je nepochybne najväčším a najpríjemnejším prekvapením súťaže, k čomu taktiež srdečne blahoželáme!

A ako vyzerá konečné poradie? (FOTO z odovzdávanie cien Záver letnej sezóny 2011(fotogaléria)

KONEČNÉ PORADIE NA ČELE:

1. Bujko Milan

2. Baran Jozef

3. Sabolčák Štefan

4. Ondrovič G., 5. Lazúr R., 6. Tulach R., 7. Marhulík D., 8. Jakubek P., 9. Jantek M., 10. Jenčko V., 11. Varga V., 12. Gdovin J., 13. Vaššo A., 14. Bodor G.,

15. Miček M., 16. Čačko I., 17. Haňo V., 18. Kovalík D., 19. Pidaný Ľ., 20.-24. DISQ Drozdová A., Hrubovská M., Nemeš M., Radvanský R., Nahaj J.

  Tenliv 2011 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  B  P
Baran              0 0 3 X 3 3  3  2 X 0  3 3  2  3 3  3 X  3  3 3 3 3  3  51 2.
Bujko               3 0 3 X 3  3  3  2 X  3  3 0* 3  3 3  3 X  3  3 3  3 3  56  1.
Čačko              0 0 0 X 0 3  0  0 X  0 3 0 0 0 3  0 X  1 0 2   3 0* 0 0*  15 16.
Drozdová      X X X 0 X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X DISQ.
Gdovin             0 0 3 X 0  3  0 0 X 0 3   0 3 0  2  1 X 2 3  2  2  3  2 0*  29 12.
Hrubovská    X  X X X  X 0 X  X X X X X X X  X X X X X  X  X  X X X  X DISQ.
Jenčko            0  0  3 X  3 3 0  3 X  0 3 0 1  3 0 3 X 0 0 3 3 0  3 0  31 10.
Marhulík         1  1  3 X 3  3  0 0 X  1 3 0  0  3 3 0 X  3 3 3 3  3  3  1  40 7.
Nemeš              X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X DISQ.
10  Ondrovič          3  0 3 X 3 3 3  2 X 0  3  0  0  3 3 0* X  3 3 3 3 3  3  3  47 4.
11  Radvanský    X X X X X X X X X  X 0 X  X  X  X X X  X  X X X X  X X  X DISQ.
12  Sabolčák          0 0* 3 X 3 3 3 X  3  3 0 3 2  1 3 X  3  3 3 3 3  3 0*  48 3. 
13  Tulach            1 0 3 X 0 3 2 3 X  3  3 0 0  3 3  2 X  3  2  3 3  3 1 0  41 6.
14  Varga               0  0 3 X 3 3   0  0 X  0  3 1  0 0 3  3 X  3 3 3 0* 3 0 0  31 11.
15  Vaššo              0 0 0 X  1  3 3 0 X 0  3  2 0 0 0 0 X 0  2 0  3  3 0 0  20 13.
16  Jantek              0  0  3 X  2 3 0 3 X 0* 3 0 1  0 3 0 X  3 3  3  2 3 0 0  32 9.
17  Nahaj             X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X DISQ.
18  Miček                0  0  2 X 1 3 3  0 X  0  3  0 0  0 3  0 X 0  0  1 0*  3 0  0  19 15.
19  Bodor               0  0 3 X 0 3 3  0  X 0  3  0  1 0  1 0 X  3 0 3 0*  0 0 0  20  14.
20  Haňo               0 1 X  1  3 0 0 X 0 3 0  0 0 3  0 X  2 0 0 0*  2 0  0 15 17.
21  Pidaný            0 0  0 X  1  3 0 0 X 0 3 0 0 0*  0  1 X 0* 0* 0* 0 0* 0  0  8  19.
22 Kovalík            0  0 0* X  0  3 3  0 X 0 3 0  0 0  0 0 X  0  3  1 0* 0 0  0  13 18.
23 Jakubek          1 0   3 X  1 3  0  0 X 0  3  0 2 3 3 3 X 3 3  3  3 3 0 0  37 8.
24 Lazúr              0  0 0* X 0* 3 3  2 X  0 3 0* 3 3 3 3 X  3 3  3  3  3 3 0  41 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0*    anulované zápasy- neodohraté (0 bodov)

X     diskvalifikované zápasy (odhlásenie sa zo súťaže)

0,1,2,3  body za odohraté zápasy

Pozn. pri rovnosti bodov rozhoduje vzájomný zápas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propozície

TENISOVÁ LIGA VRANOVČANOV  (TENLIV 2011) - single                             www.tenliv.sk

Termín:

Máj – Október 2011

 do 26.10.2011

Usporiadateľ:

Team TENLIV- (Tulach, Varga, Ondrovič,Jakubek...)

 

Miesto konania:

Tenisové kurty TJ MASA Vranov n/T.-antuka

Telef.kontakt:  0918 488 774

 

Vekové kategórie:

neobmedzené

 

Štartovné:

20 €

Bankovým prevodom na účet:

2081077956/0200 (VÚB)

Špecifické údaje: Priezvisko a tel. číslo (pre identifikáciu platiteľa)

 

Poplatok za tenisový dvorec si hradia jednotliví hráči individuálne (permanentka, jednorázovo...)

 

Systém hry:

Hrá každý s každým jednokolovo.

Hrá sa na 2 víťazné sety, prípadný 3.set tzv. big tie-break (do 10 rozdielom 2 bodov).

Sezónny rozpis zápasov v týždenných intervaloch – 1 zápas/týždenne.

Hráč uvádzaný na 1.mieste (domáci) vyzve termínovo druhého hráča (hosťa), pričom zabezpečí tenisový kurt a lopty, úpravu tenisového dvorca a nahlásenie výsledku na oficiálny e-mail, prípadne usporiadateľom.

Deň a hodina zápasu je vecou dohody hráčov v uvedený hrací týždeň. Hráč, ktorý zmenu termínu navrhol, sa stáva domácim, a teda zodpovedným za zabezpečenie hracej plochy, loptičiek a nahlásenie výsledku!

Odohratie zápasu a nahlásenie výsledku je potrebné najneskôr do 1 mesiaca od stanoveného kalendárneho termínu, najbližšie do konca júna 2011 minimálne 6 zápasov!

 

Bodovanie:

Výhra  2:0 – 3 body, Výhra 2:1 – 2 body,

Prehra 1:2 – 1 bod, Prehra 0:2 – 0 bodov

Nenahlásenie výsledku do 1 mesiaca –

-1 bod nezodpovedný hráč, +3 body aktívny vyzývateľ

 

Ceny:

Poháre a diplomy, účastnícke plakety

ukončenie sezóny 29.10.2011

Informácie:

Na webe www.tenliv.sk