DRUŽBA leto 2012 - tenisová liga družstiev

Od stredy 23.mája 2012 prebiehal další ročník tenisovej ligy družstiev v areáli TJ MASA vo Vranove nad Topľou. Hrací systém ostal nezmenený, t.j úvodné 2 dvojhry a následne 1 štvorhra. Hracími dňami boli streda a štvrtok. Všetky zápasy mali začiatok o 16:30 hod. Štartovné 150 € / družstvo.

Hrací systém: základná časť (každý s každým), následne play-off prvých 8 mužstiev postúpilo do vyraďovacích bojov (1-8,2-7,3-6,4-5).

Konečné poradie:

1.Michalovce

2.FAVEO

3.WILSON

4.Stars

5.-6. JAVA, Trebišov

7.-8. Ajax, Hanušovce

9.TT-VT

10.RAF

Vyraďovacia časť

 o 5.miesto    5.-8.miesto   štvrťfinále     semifinále   finále  
  do 6.10.2012   7.-17.9.2012         17.-23.9.2012   3.-4.10.2012  
          1 Michalovce 4        
          8 Trebišov 1        
      Trebišov         Michalovce      
      Ajax   3 Stars   Stars      
          6 Ajax          
  Trebišov                 Michalovce  
  JaVa                 Faveo  
          4 Hanušovce 2        
      Hanušovce   5 Faveo 3 Faveo   3.miesto:  
      JaVa         Wilson   Wilson  
          2 Wilson  4        
          7 JaVa 1        
                       

Tabuľka základnej časti:

P.č.   DRUŽBA 2012  1  2  3   4  5  6  7  8  9 10 Body Por.
1   Faveo     2   2   3   2   1   1   1   2   1   15 5.
2   Ajax 1       2   2   1   3   2   0   2   0   13 6.
3   RaF 1   1       1   1   0   0   0   1   0   5 10.
4   TT-VT 0   1   2       0   0   1   1   1   1   7 9.
5   Wilson 1   2   2   3       2   3   2   2   2   19 2.
6   Stars 2   0   3   3   1       2   0   3   2   16 3.
7   Trebišov 2   1   3   2   0   1       1   1   0   11 8.
8   Michalovce 2   3   3   2   1   3   2       1   3   20 1.
9   JaVa 1   1   2   2   1   0   2   2       2   13 7.
10   Hanušovce 2   3   3   2   1   1   3   0   1       16 4.

pri rovnosti bodov rozhodoval o poradí vzájomný zápas

systém hry: hrali sa 2 dvojhry a štvorhra,za stavu 1:1 na sety sa hral big TB do 10 (rozdielom 2 bodov)

bodovanie:  za každý vyhraný zápas, dvojhru resp. štvorhru získal víťaz 1 bod