Zoznam hráčov

 

Uvedený zoznam z dôvodu zabezpečenia súkromných údajov neobsahuje konkrétne telefónne čísla.

Zoznam s telefónnymi číslami Vám vieme poskytnúť e-mailovou formou alebo osobne.

Gdovin Juraj                   juraj.gdovin@wintex.sk

2  Jakubek Patrik                jakubekp@pobox.sk

3  Janok Bartolomej             dimmi@zoznam.sk

4  Marhulík Dušan               dusan@printon.sk

5  Radvanský Rastislav         rr209@pobox.sk

6  Sabolčák Štefan              stefan.sabolcak@post.sk

7 Tulach Rastislav                tulach@orangemail.sk

Varga Valér                     vv2@post.sk

Grigeľ Ladislav                 rodinka.grigelova@zoznam.sk 

10 Hrubovský Miki            mhrubovsky@uniplastmh.sk

11 Čačko Igor                    igorcacko@gmail.com

12 Guman Miro                  miroguman@gmail.com

13 Bujko Milan                   milanbujko@zoznam.sk

14 Ondrovič Gabriel           gabriel.ondrovic@gmail.com