Tenliv-poplatky za dvorce

17.06.2010 10:25

Tenisová liga jednotlivcov Tenliv 2010 nám veselo pokračuje aj napriek záplave,ktorá postihla areál TJ MASA. Na 2 dvorcoch u J.Mitáka sa odohralo množstvo zápasov a v podstate ideme podľa plánu. Kým nebudú kurty TJ MASA v poriadku,stále je možnosť odohrať svoje zápasy aj u Jožka,je potrebné ho kontaktovať,nejaký termín sa stále nájde.V tejto súvislosti by som sa rád zmienil o poplatkoch za dvorce. V propozíciach súťaže je uvedené ,že si každý hradí dvorce sám a v súťažnom poriadku,že poplatok za dvorec hradí domáci hráč. Ak sme niekoho uviedli do omylu,ospravedlňujeme sa. Je to na dohode hráčov,či sa rozdelia napoly alebo jeden uhradí všetko.

S pozdravom Rasťo T.

Späť