Tenisová hala?

09.06.2009 23:24

Obrázky, ktoré sú zobrazené v hlavičke webovej stránky, sú našou víziou a predbežným návrhom tenisovej haly do blízkej budúcnosti.

Aktuálne prebiehajú rozhovory a dohody s prenajímateľom tenisových kurtov TJ MASA, kde na dvorcoch č.5-6, resp. 6-7, by navrhovaná hala mohla stáť.

A samozrejme, horúce rozhovory budú prebiehať s potencionálnymi sponzormi a spoluúčastníkmi v investícii.

 

Späť