Pravidlá hry bez rozhodcu

23.12.2012 21:14

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY PRE HRU BEZ ROZHODCU NA ANTUKE

 

1. Každý hráč je zodpovedný za všetky hlásenia na svojej strane dvorca (dobrá lopta, chyba, dvojdopad, cez, dotyk, sieť, chybný úder....).

2. Všetky hlásenia „za“ alebo „chyba“ by mali byť ohlásené okamžite po odraze lopty a dostatočne hlasno, aby ich počul súper.

3. Ak vznikne pochybnosť o hlásení, hráč ktorý hlásil, musí súperovi túto pochybnosť ozrejmiť a spornú loptu ukázať.

4. Podávajúci by mal skóre hlásiť dostatočne nahlas a zreteľne vždy pred každým prvým podaním.

5. Stopa loptičky môže byť kontrolovaná po zahratí koncového bodu alebo ak sa hra okamžite zastaví (jeden reflexívny úder je povolený).

6. Ak si hráč nie je istý s hlásením súpera, môže ho požiadať, aby mu ukázal stopu lopty. Hráč môže potom prekročiť sieť, aby sa pozrel na túto stopu.

7. Ak hráč zmaže stopu lopty, uznáva bod za dobrý.

8. Ak vznikne nezhoda o stope lopty, zavolá sa organizátor, usporiadateľ turnaja alebo 2 nezávislí hráči z vedľajšieho kurtu, a títo urobia konečné rozhodnutie o stope lopty.

9. Ak sa na dvorec zavolá organizátor, usporiadateľ, alebo 2 nezávislí hráči-„susedia“, aby riešil situáciu o stope lopty, mali by najprv zistiť, či hráči súhlasia so stopou. Ak súhlasia so stopou, ale nesúhlasia s jej čítaním (interpretáciou), organizátor, usporiadateľ alebo 2 nezávislí hráči-“susedia“ by mali rozhodnúť, či je lopta zlá alebo dobrá.

10. Ak hráči nesúhlasia so stopou, organizátor, usporiadateľ alebo 2 nezávislí hráči-“susedia“ by mali od hráčov zistiť aký druh úderu bol hraný a do ktorého smeru bola lopta odohraná. Toto môže napomôcť pri rozhodnutí, ktorá stopa je správna. Ak táto informácia nepomôže, hlásenie hráča na strane, kde je stopa, zostane platné.

11. Ak sa takáto situácia bude opakovať a vznikne pochybnosť o správnosti hlásení, hociktorý hráč môže požiadať organizátora, usporiadateľa alebo 2 nezávislých hráčov, aby zostali na dvorci a rozhodovali.

12. Ak hráč nesprávne ohlási „za“ a potom si uvedomí, že lopta bola dobrá, tak automaticky stráca bod.

13. Hráči, ktorí opakovane nekonajú a nehrajú fair-play podľa týchto princípov, môžu byť  organizátorom napomínaní za nešportové správanie, vedúce až ku skreču zápasu, prípadnému vylúčeniu zo súťaže.

14. Pokiaľ sa opakujú problémy okolo opakovania bodu, dvojdopadu resp chybného úderu, má byť privolaný organizátor, usporiadateľ alebo 2 nezávislí hráči-“susedia“ a tí by mali zistiť od hráčov, čo sa udialo a buď potvrdiť hlásenie, ktoré bolo urobené, alebo môžu dať opakovať bod, tak ako uzná za vhodné.

15. V prípade, že hráči nie sú schopní sa dohodnúť a prichádza k patovej situácii, lopta sa musí zopakovať bez výnimky.

Vo Vranove n/T.

1.11.2009                             Rastislav Tulach, Patrik Jakubek

 

Späť