Bergerove tabuľky

14.06.2009 20:03

Por.

Priezvisko a meno

1

Varga Valér

2

Gdovin Juraj

3

Ďuriško Štefan

4

Drozdová Alexandra

5

Guman Miroslav

6

Hrubovská Miroslava

7

Jakubek Patrik

8

Janok Bartolomej

9

Jenčko Vladimír

10

Kalafa Štefan

11

Lazúr Mário

12

Marhulík Dušan

13

Mocsari Tibor

14

Pidaný Ľubomír

15

Mydla Peter

16

Radvanský Rastislav

17

Sabolčák Štefan

18

Semko Ľubomír

19

Tulach Rastislav

20

Čačko Igor

21

Vaššo Alexander

22

Baran Jozef

23

Radvanský Ján

24

Grigeľ Ladislav

 Bergerove tabulky rozlosovanie                                   23 & 24 družstiev

Kolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1:24

2:23

3:22

4:21

5:20

6:19

7:18

8:17

9:16

10:15

11:14

12:13

2

24:13

14:12

15:11

16:10

17:9

18:8

19:7

20:6

21:5

22:4

23:3

1:2

3

2:24

3:1

4:23

5:22

6:21

7:20

8:19

9:18

10:17

11:16

12:15

13:14

4

24:14

15:13

16:12

17:11

18:10

19:9

20:8

21:7

22:6

23:5

1:4

2:3

5

3:24

4:2

5:1

6:23

7:22

8:21

9:20

10:19

11:18

12:17

13:16

14:15

6

24:15

16:14

17:13

18:12

19:11

20:10

21:9

22:8

23:7

1:6

2:5

3:4

7

4:24

5:3

6:2

7:1

8:23

9:22

10:21

11:20

12:19

13:18

14:17

15:16

8

24:16

17:15

Späť